e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.07.2005 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

158

78

51

18

33

-

185

Wydział II

141

129

41

9

32

-

229

Wydział III

108

103

38

15

23

-

173

RAZEM

407

310

130

42

88

-

587


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu