e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.09.2005 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

 

Wydział I

233

60

61

19

42

-

232

Wydział II

305

104

156

82

74

-

253

Wydział III

211

68

80

43

37

-

199

RAZEM

749

232

297

144

153

-

684


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu