e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.10.2005 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

 

Wydział I

232

46

61

39

22

-

217

Wydział II

253

67

125

79

46

-

195

Wydział III

199

47

69

34

35

-

177

RAZEM

684

160

255

152

103

-

589


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu