e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.03.2004 r. przedstawia się następująco:

Wydział

 

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

219

77

73

223

Wydział II

943

86

182

847

Wydział III

400

80

125

355

Razem

1562

243

380

1425


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu