e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.05.2004 r. przedstawia się następująco:

Wydział

 

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

235

37

87

185

Wydział II

794

58

179

673

Wydział III

305

64

98

271

Razem

1334

159

364

1129


 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r.,
w sprawie prowadzenia statystyki dotyczącej załatwiania spraw w sądach administracyjnych
zmieniony został układ tabeli dotyczącej ruchu spraw.


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu