e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.06.2004 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

186*

65

33

16

17

-

218

Wydział II

684*

88

263

222

41

1

509

Wydział III

284*

74

124

90

34

-

234

RAZEM

1154*

227

420

328

92

1

961

*Od dnia 01.06.2004r. nastąpiła zmiana polegająca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu