e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

 

Stan spraw na dzień 31.08.2004 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

592

48

4

-

4

-

636

Wydział II

491

116

15

-

15

-

592

Wydział III

217

61

21

3

18

-

257

RAZEM

1300

225

40

3

37

-

1485


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu