e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30.09.2004 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

636

60

98

57

41

-

598

Wydział II

592

130

202

149

53

-

520

Wydział III

257

89

114

65

49

-

232

RAZEM

1485

279

414

271

143

-

1350

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu