e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.10.2004 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

598

53

103

80

23

-

548

Wydział II

520

121

213

177

36

1

428

Wydział III

232

101

97

65

32

-

236

RAZEM

1350

275

413

322

91

1

1212

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu