e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 05. 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

333

52

84

65

19

1

301

Wydział II

446

119

169

103

66

5

396

Wydział III

152

82

59

48

11

-

175

RAZEM

931

253

312

216

96

6

872


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu