e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 08. 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

367

70

35

19

16

-

402

Wydział II

453

93

30

6

24

6

516

Wydział III

186

76

20

12

8

-

242

RAZEM

1006

239

85

37

48

6

1160

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu