e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 09. 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

402

145

83

59

24

-

464

Wydział II

516

77

147

101

46

15

446

Wydział III

242

38

46

25

21

-

234

RAZEM

1160

260

276

185

91

15

1144

 

 

Stan spraw na dzień 30. 09. 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

402

145

83

59

24

-

464

Wydział II

516

77

147

101

46

15

446

Wydział III

242

38

46

25

21

-

234

RAZEM

1160

260

276

185

91

15

1144

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu