e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 11. 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

421

63

97

79

18

-

387

Wydział II

362

54

142

89

53

29

274

Wydział III

251

61

78

62

16

-

234

RAZEM

1034

178

317

230

87

29

895

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu