e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 12. 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

387

42

99

84

15

-

330

Wydział II

274

67

107

77

30

17

234

Wydział III

234

57

81

63

18

-

210

RAZEM

895

166

287

224

63

17

774

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu