Wkrótce na wokandzie

 

W dniu 26 marca 2019 r. o godzinie 10.30, sala III, rozpoznana będzie sprawa III SA/Lu 654/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim na uchwałę nr XVI/173/2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

W dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 10.00, sala III, rozpoznana będzie sprawa III SA/Lu 626/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego we Włodawie na uchwałę nr XXXVII/215/17 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 r.

 

W dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 10.30, sala III, rozpoznana będzie sprawa III SA/Lu 679/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chełmie na uchwałę nr XXXII/364/17 Rady Miasta Chełm z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie miasta Chełm i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

W dniu 26 marca 2019 r. o godzinie 12.00, sala III, rozpoznana będzie sprawa III SA/Lu 80/19 ze skargi Gminy Urszulin na rozstrzygnięcie z dnia 29 stycznia 2019 r. wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego jak Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego oddalające protest Gminy Urszulin od negatywnej oceny projektu „Rewitalizacja obszaru Gminy Urszulin”.

 

W dniu 9 kwietnia 2019 r. o godzinie 9.00, sala III, rozpoznana będzie sprawa III SA/Lu 647/18 ze skargi Gminy Łabunie na decyzję z dnia 16 października 2018 r. wydaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego jak Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego nakazującą zwrot przez Gminę Łabunie części dofinasowania unijnego (refundacji VAT) wypłaconego w związku z realizacją projektu „Modernizacja i remont ośrodka zdrowia w Łabuniach.

 

W dniu 9 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.30, sala III, rozpoznane będą sprawy III SA/Lu 604-606/18 ze skarg Wojewody Lubelskiego na zarządzenia Wójta Gminy Kąkolewnica:

  1. Nr 60/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej, zmienionego zarządzeniem z dnia 22 sierpnia 2018 r.
  2. Nr 64/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej,
  3. Nr 67/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej.

 

 

 

 

 

                                                                                           


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu