Wkrótce na wokandzie

 

W dniu 16 maja 2019 r. o godzinie 11.30, sala III, rozpoznana będzie sprawa III SA/Lu 110/19 ze skargi na zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Siemień z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu z zajmowanego stanowiska.  

 

 

 

 

 

                                                                                           


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu