Wkrótce na wokandzie

 

W dniu 22 września 2020 r. o godzinie 9,00, sala II rozpoznana będzie sprawa II SA/Lu 476/20 ze skargi na zarządzenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 10 maja 2019 r. w przedmiocie włączenia do gminnej ewidencji zabytków budynku byłej elektrowni w Łukowie przy ulicy Warszawskiej.

 

W dniu 21 października 2020 r. r. o godzinie 9.00, sala II, rozpoznana będzie sprawa I SA/Lu 416/20 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Janowie Lubelskim na uchwałę nr XV/126/19 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

                                                                                           


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu