e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |
      Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych     
  o wartości przewyższającej równowartość 30 000 euro, jakie WSA w Lublinie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.
           
Lp. Przedmiot zamówienia
(opis ogólny)
Rodzaj zamówienia Przewidywany
tryb
postępowania
przewidywany
termin
realizacji
Przewidywana
szacunkowa wartosć
zamówienia brutto
1 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym usługa procedura określona na podstawie art. 138o ustawy Pzp I kwartał 275 000,00
2 całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia usługa procedura określona na podstawie art. 138o ustawy Pzp IV kwartał 240 000,00
3 świadczenie usług w zakresie sprzątania  usługa ZOC IV kwartał 240 000,00
4 dostawa samochodu osobowego dostawa PN/zapytanie ofertowe II kwartał 145 000,00
          900 000,00


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu