e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 01. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

330

84

84

84

69

15

-

-

330

Wydział II

234

80

109

93

72

21

-

16

205

Wydział III

210

54

58

57

39

18

1

1

206

RAZEM

774

218

251

234

180

54

1

17

741

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu