e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 03. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

344

41

84

84

58

26

-

-

301

Wydział II

180

68

68

68

57

11

-

-

180

Wydział III

192

52

51

51

38

13

-

-

193

RAZEM

716

161

203

203

153

50

-

-

674

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu