e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Pisma w formie dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie można składać w sprawach z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz w sprawach dotyczących skarg i wniosków:

  • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu,
  • mailem, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej właściwej komórki organizacyjnej Sądu,
  • dostarczając dokument na jednym z elektronicznych nośników danych.

 

Wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych i załączników

 

  1. Dokument wniesiony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą:

 

  • powinien być podpisany ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  • nie może przekraczać, wraz z załącznikami, 5 megabajtów.

 

       2. Dokument dostarczony na elektronicznym nośniku danych:

  • może być zapisany na jednym z nośników: płyta DVD, płyta CD, pamięć masowa USB, przy czym nośnik powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;
  • powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

     3. Załącznik do dokumentu elektronicznego lub dokument na elektronicznym nośniku danych musi być utworzony w jednym w formatów: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP

 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu