e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 04. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

301

64

60

60

55

5

-

-

305

Wydział II

180

94

49

43

29

14

3

6

225

Wydział III

193

57

72

72

52

20

1

-

178

RAZEM

674

215

181

175

136

39

4

6

708

 

 

Stan spraw na dzień 30. 04. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

301

64

60

60

55

5

-

-

305

Wydział II

180

94

49

43

29

14

3

6

225

Wydział III

193

57

72

72

52

20

1

-

178

RAZEM

674

215

181

175

136

39

4

6

708

 

 

Stan spraw na dzień 30. 04. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

301

64

60

60

55

5

-

-

305

Wydział II

180

94

49

43

29

14

3

6

225

Wydział III

193

57

72

72

52

20

1

-

178

RAZEM

674

215

181

175

136

39

4

6

708

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu