e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 05. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

305

64

62

62

51

11

-

-

307

Wydział II

225

54

82

81

68

13

3

1

197

Wydział III

178

72

53

53

33

20

1

-

197

RAZEM

708

190

197

196

152

44

3

1

701


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu