e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.Informacje o artykule
Historia zmian artykułu