e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 06. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

307

68

61

61

50

11

-

-

314

Wydział II

197

66

73

71

50

21

-

2

190

Wydział III

197

93

52

52

39

13

-

-

238

RAZEM

701

227

186

184

139

45

-

2

742


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu