e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie informuje, iż posiada samochód osobowy z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania zgodnie z § 38 cytowanego wyżej rozporządzenia.Informacje o artykule
Historia zmian artykułu