e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 07. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

314

78

33

33

23

10

-

-

359

Wydział II

190

80

36

35

26

9

-

1

234

Wydział III

238

69

34

34

26

8

-

-

273

RAZEM

742

227

103

102

75

27

-

1

866

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu