e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 08. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

359

75

43

40

23

17

-

3

391

Wydział II

234

80

25

25

13

12

-

-

289

Wydział III

273

61

28

27

15

12

-

1

306

RAZEM

866

216

96

92

51

41

-

4

986

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu