e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

                                  Stan spraw na dzień 30. 09. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

391

65

76

75

53

22

-

1

380

Wydział II

289

86

67

66

40

26

2

1

308

Wydział III

306

84

59

58

36

22

-

1

331

RAZEM

986

235

202

199

129

70

2

3

1019

 

 

                                  Stan spraw na dzień 30. 09. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

391

65

76

75

53

22

-

1

380

Wydział II

289

86

67

66

40

26

2

1

308

Wydział III

306

84

59

58

36

22

-

1

331

RAZEM

986

235

202

199

129

70

2

3

1019

 

 

                                  Stan spraw na dzień 30. 09. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

391

65

76

75

53

22

-

1

380

Wydział II

289

86

67

66

40

26

2

1

308

Wydział III

306

84

59

58

36

22

-

1

331

RAZEM

986

235

202

199

129

70

2

3

1019

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu