e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Wydział Informacji Sądowej

Zarządzeniem Nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów informacji sądowej, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie został utworzony wydział informacji sądowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177) - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (§ 5), wydział informacji sądowej wykonuje zadania w zakresie:

1) informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw;

2) udostępniania informacji publicznej o działalności sądu;

3) prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków;

4) sprawozdawczości statystycznej sądu;

5) obowiązków administratora systemu informatycznego;

6) przygotowywania orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;

7) obsługi rzecznika prasowego sądu;

8) gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowoadministracyjnych, oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie objętym właściwością sądów administracyjnych;

9) prowadzenia biblioteki sądowej.

Przewodniczący wydziału informacji sądowej jest rzecznikiem prasowym sądu.

 

Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
Sędzia WSA Robert Hałabis

tel. kom. 723 803 000
fax  81 53 10 710

e-mail: rzecznik.prasowy@lublin.wsa.gov.pl

 

Kierownik Sekretariatu:
Anna Gilowska
tel. 81 53 10 750
fax 81 53 10 710
e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu