e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 10. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

380

72

112

111

88

23

-

1

340

Wydział II

308

80

85

84

59

25

2

1

303

Wydział III

331

67

81

78

60

18

-

3

317

RAZEM

1019

219

278

273

207

66

2

5

960


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu