e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Prawo pomocy

Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej (PPF) - plik w formacie PDF.
Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (PPPr) - plik w formacie PDF.

 

Formularze te dostępne są również w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, we wszystkich wojewódzkich sądach administracyjnych (nieodpłatnie), ponadto na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej NSA, WSA oraz urzędów gmin.
 

Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - plik w formacie PDF.

 

Oświadczenie

Formularz oświadczenia dla adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych świadczących pomoc prawną z urzędu - plik w formacie PDF, plik w formacie DOC.

 

Karta zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie i asesorskie

Zarządzenie nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

Zarządzenie nr 9 Prezesa NSA z dnia 13.10.2014 r.
Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie
- plik w formacie PDF, plik w formacie DOCX
Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie - plik w formacie PDF, plik w formacie DOCX


 Informacje o artykule
Historia zmian artykułu