e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 12. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

279

64

91

91

66

25

-

-

252

Wydział II

255

125

124

124

103

21

-

-

256

Wydział III

284

53

96

96

83

13

-

-

241

RAZEM

818

242

311

311

252

59

-

-

749


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu