e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 01. 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

253

51

63

62

47

15

-

1

241

Wydział II

258

76

78

77

46

31

2

1

256

Wydział III

241

53

67

66

60

6

-

1

227

RAZEM

752

180

208

205

153

52

2

3

724

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu