e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 03. 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

259

129

97

36

24

12

-

61

291

Wydział II

275

101

54

53

23

30

15

1

322

Wydział III

209

130

38

37

23

14

1

1

301

RAZEM

743

360

189

126

70

56

16

63

914

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu