e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przewyższającej równowartość 30 000 euro,
jakie WSA w Lublinie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

Lp.

Przedmiot zamówienia
(opis ogólny)

Rodzaj zamówienia

Przewidywany
tryb
postępowania

Przewidywany
termin
realizacji

Przewidywana
szacunkowa wartość
zamówienia brutto

1

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

usługa

procedura określona na podstawie art. 138o ustawy Pzp

I kwartał

417 871,73

2

całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia

usługa

procedura określona na podstawie art. 138o ustawy Pzp

IV kwartał

300 000,00

3

świadczenie usług w zakresie sprzątania

usługa

ZOC

IV kwartał

250 000,00

4

dostawa sprzętu komputerowego

dostawa

PN

IV kwartał

140 000,00

5

wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku WSA w Lublinie

dostawa

PN

III/IV kwartał

300 000,00

       

SUMA

1 407 871,73Informacje o artykule
Historia zmian artykułu