e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 04. 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

291

45

15

15

-

15

12

-

321

Wydział II

322

69

36

36

-

36

26

-

355

Wydział III

301

47

16

16

-

16

11

-

332

RAZEM

914

161

67

67

-

67

49

-

1008

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu