e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 06. 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

327

29

43

42

-

42

32

1

313

Wydział II

357

99

100

98

12

86

59

2

356

Wydział III

366

68

43

43

2

41

27

-

391

RAZEM

1050

196

186

183

14

169

118

3

1060


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu