Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ogłasza postępowanie na "Dostawę i montaż klimatyzatorów dla WSA w Lublinie" w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).Informacje o artykule
Historia zmian artykułu