e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 10. 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

184

58

47

47

25

22

9

-

195

Wydział II

375

86

115

113

37

76

48

2

346

Wydział III

587

213

92

92

57

35

21

-

708

RAZEM

1146

357

254

252

119

133

78

2

1249

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu