e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 11. 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

195

45

49

49

3

46

31

-

191

Wydział II

346

81

104

103

-

103

78

1

323

Wydział III

708

127

217

209

27

182

122

8

618

RAZEM

1249

253

370

361

30

331

231

9

1132


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu