e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 12. 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

191

93

30

30

-

30

26

-

254

Wydział II

323

101

102

102

-

102

82

-

322

Wydział III

618

109

459

456

2

454

84

3

268

RAZEM

1132

303

591

588

2

586

192

3

844


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu