e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Koordynator do spraw dostępności

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 r. poz. 1062) oraz art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.) Zarządzeniem nr  20/2020 z dnia 30 września 2020 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie powołał koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie.

 

Dane kontaktowe:

 

Koordynator ds. dostępności

Wiesława Kuranc

Tel.: 81 53 10 728

e-mail: wkuranc@lublin.wsa.gov.pl

 

 

 

 Informacje o artykule
Historia zmian artykułu