e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 01. 2014r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

460

74

105

72

33

-

429

Wydział II

766

148

134

92

42

2

780

Wydział III

278

88

68

56

12

-

298

RAZEM

1504

310

307

220

87

2

1507

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu