e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 28. 02. 2021 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

248

49

50

50

-

50

38

-

247

Wydział II

348

106

93

91

-

91

75

2

361

Wydział III

223

49

73

73

-

73

57

-

199

RAZEM

819

204

216

214

-

214

170

2

807

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu