e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 28. 02. 2014r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

429

77

96

58

38

-

410

Wydział II

780

146

97

69

28

1

829

Wydział III

298

78

73

47

26

-

303

RAZEM

1507

301

266

174

92

1

1542

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu