e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 05. 2021 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

187

35

59

59

-

59

51

-

163

Wydział II

356

92

95

94

-

94

69

1

353

Wydział III

215

81

54

54

-

54

36

-

242

RAZEM

758

208

208

207

-

207

156

1

758


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu