e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 06. 2021 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

163

44

62

61

-

61

55

1

145

Wydział II

353

103

117

117

-

117

91

-

339

Wydział III

242

85

61

61

-

61

45

-

266

RAZEM

758

232

240

239

-

239

191

1

750

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu