e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 03. 2014r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

410

61

125

65

60

-

346

Wydział II

829

142

120

75

45

-

851

Wydział III

303

160

52

42

10

-

411

RAZEM

1542

363

297

182

115

-

1608


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu