e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 08. 2021 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

169

64

33

33

24

9

-

-

200

Wydział II

369

105

31

31

-

31

17

-

443

Wydział III

286

55

52

52

23

29

11

-

289

RAZEM

824

224

116

116

47

69

28

-

932


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu