e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 09. 2021 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

200

140

87

87

75

12

1

-

253

Wydział II

443

98

129

128

46

82

54

1

412

Wydział III

289

58

56

55

21

34

15

1

291

RAZEM

932

296

272

270

142

128

70

2

956


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu