e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Postępowanie o zamowienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5b83bc14-560f-4254-a4f1-20afbb424717


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu